Žeiere I. Madalānu II kapulaukā iegūtie tekstilmateriāli // Kuniga I. Madalānu pilskalns, ciems un kapulauki, 1.g.t.pr. kristus-13. gs. Rīga, 2010. P. 171-175.